De Klik

Interim (project) management

Een coachende manager, ruime ervaring op het gebied van duurzame energie en ruimtelijke ontwikkeling, analytisch sterk, creatief in het bedenken van de aanpak, helder communicerend; dat is wat Martine Groenewegen namens de Klik te bieden heeft als projectmanager of interim-manager.
De Klik heeft opdrachten uitgevoerd voor het bedrijfsleven, lokale overheid en woningcorporaties.
Kiezen voor duurzame energie is kiezen voor een nieuw perspectief. Duurzame energie is niet alleen een keuze voor een andere techniek. Contractperiodes voor een langere tijd zijn nodig om haalbare businesscases te realiseren. Dit vraagt om langduriger samenwerking met andere organisaties. Vertrouwen en open communicatie zijn hiervoor succesfactoren. Ook de andere financieringsconstructies en de verwerking in de administratie kunnen impact hebben op de organisatie. Martine neemt mensen mee naar dit nieuwe, concrete en aanlokkelijke perspectief.
Uitgevoerde interim-opdrachten:
•  Commercieel manager duurzaam energiebedrijf met eigen projectontwikkeling en exploitatie
van warmteprojecten voor bedrijven en woningbouw (actuele opdracht).
•  Projectmanager herstructureringsproject met 800 woningen, een voorzieningencluster en
een uitbreiding met 400 zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen (innovatieproject provincie).
Opdrachtgever is gemeente. Zeer nauw samengewerkt met de lokale wooncorporatie.
•  Interim projectmanager voor herstart duurzaam woningbouwproject met ca. 2000 woningen
en scholen voor gemeente.
•  Procesmanager intentieovereenkomsten voor een gebiedsontwikkelingsproject en een
herstructureringsproject voor gemeente.
•  Interim programmamanager herstructureringsproject landelijk gebied voor gemeente.
•  Advies marktkansen in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen in landelijk gebied voor financieel
dienstverlener.
•  Interim afdelingshoofd bij gemeente van afdeling ruimtelijke inrichting met bijna 40
medewerkers. De afdeling was ontstaan uit twee afdelingen en de taakafbakening was
onduidelijk. Daarnaast bewonersparticipatie versterkt en projectmatig werken gestimuleerd.
•  Procesmanager voorbereiding innovatieve aanbesteding infrastructuurproject.
•  Advies risicobeheersing bij D&C gebiedsontwikkelingsproject voor ingenieursbureau.