De Klik

Organisatie

De kerncompetentie van De Klik is het bij elkaar brengen van partijen en het opstellen van heldere afspraken. Activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van duurzame energie en biobased economy. Voorheen was De Klik actief op het bredere terrein van de ruimtelijke ontwikkeling. De keuze voor innovatie in de dienstverlening blijkt een gouden greep te zijn. De ondersteuning bij het proces en daarmee de erkenning door Stichting kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie) zijn een prettige bijkomstigheid.
De Klik kan meerdere rollen vervullen:
•  Bemiddelaar: partijen bij elkaar brengen, onderhandeling samenwerkingsovereenkomst,
oprichting Lokaal Duurzaam Energiebedrijf, interventie bij vastgelopen project,
organisatieadvies en coaching
•  Inspirator: conceptontwikkeling, visieontwikkeling, creatieve aanpak
•  Regisseur: projectmanagement, interim-management, facilitator bij bijeenkomsten
De Klik is een eenmansbedrijf en werkt als een moderne netwerkorganisatie. Zij brengt niet alleen partijen samen zodat u uw probleem succesvol aan kunt pakken, maar ook als u aanvullende expertise nodig heeft kan zij u in contact brengen met de juiste persoon of organisatie. Ook voor grotere, complexe projecten kan een team in worden gezet onder de naam van De Klik.